Cardiac

My photo
Married to Syarifah Najahah Bt Syed Kamal Khalid Al-Yahya with 2 adorable children, Syed Azim Danial Barakbah & Syarifah Abyana Barakbah

Friday, December 9, 2011

Doa Abu Darda' Memohon Perlindungan Allah untuk Diri, Keluarga dan Harta Benda

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Rahmat dan kesejahteraan ke atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW semulia-mulia Rasul dan juga ke atas keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian.

Ya Allah Tuhan kami, Engkau Tuhan, tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Engkau. Kepada Engkaulah kami bertawakal dan Engkaulah Tuhan Arasy yang besar. Sesuatu yang dikehendaki Allah pasti berlaku dan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan berlaku. Tiada daya upaya dan tiada sebarang kekuatan yang dapat menjayakan dan menggagalkan sesuatu melainkan dengan izin Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kami mengetahui sesungguhnya Allah (atas tiap-tiap sesuatu) amat berkuasa dan sesungguhnya Allah meliputi pengetahuannya pada tiap-tiap sesuatu.

Ya Allah, Tuhan kami sesungguhnya kami memohon perlindungan Engkau daripada kejahatan atau keburukan pada diri kami dan daripada kejahatan setiap makhluk yang melata (jin, syaitan, binatang dan manusia). Engkau yang mengawasi ubun-ubunnya (segala gerak-gerinya). Sesungguhnya Tuhan kami di atas jalan yang benar.

Dan cucurilah rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW keluarganya serta sahabat-sahabatnya sekalian. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam.

No comments:

Post a Comment